Our Services

Automatisering af Marketing

Vi tilbyder en bred vifte af automatiserede marketingydelser og performance marketing. Automatisering af dele af dine digitale markedsføringsinitiativer kan være en omkostningseffektiv metode til at påvirke kunderne mere effektivt til en lavere pris ved at udnytte data og innovative tilgange til lead nurturing og digitalt salg.

Proces integration af salg og markedsføring

Via de seneste digitale salgs- og markedsføringsintegrationsværktøjer, leverer vi tjenester, der centraliserer alle oplysninger om leads og tilbyder et komplet overblik over indgående kundeemner. Centralisering af kundeemner og identifikation af den optimale marketing- og kommunikationsindsats vil gøre det muligt for din virksomhed at øge konverteringsrater og administrere kundeemner individuelt gennem din salgstragt.

Customer Relationship Management

Vores digitale eksperter tilbyder de nyeste værktøjer, strategier og indsigter i forhold til at opbygge en “best practice” CRM-opsætning, vedligeholde kundeemner, identificere optimale marketingindsatser, accelerere dine salgs- og marketingtragte, samtidig med at nuværende og potentielle kunder får en langt bedre oplevelse med dit brand end nogensinde før.

Marketing Automation

We offer a wide range of automated marketing services and performance marketing. Automating parts of your digital marketing initiatives can
prove a cost-efficient method to impact leads more efficiently at a lower cost, utilizing big data insights and innovative approaches towards lead
nurturing and digital sales.

Sales and Marketing Process Integration

Through the latest in digital sales and marketing integration tools, we provide services centralize all sales lead information and gain a complete
project management overview of incoming leads. Centralizing leads and pinpointing marketing and communication efforts will enable your
business to boost sales rates and manage leads on an individual basis through your sales funnel.

Customer Relationship Management

Our digital experts offer the latest tools, strategies, and insights to build a best practice CRM setup, nurturing leads, pinpointing marketing efforts, accelerating your sales and marketing funnels, while giving current and potential customers a far better brand experience than ever before.

Mødebooking

Vi kan hjælpe dig med at booke møder med dine kunder rundt omkring i verden og altid sørge for en strøm af kvalificerede møder. Vi prioriterer kvalitet over kvantitet og booker kun møder som opfylder dine kriterier

Lead Generering

Vi kan generere en løbende strøm af leads til din virksomhed med forskellige grader af kvalificering, f.x. et arrangeret møde, en interesseret kunde, en tilmelding til et webinar, en invitation til en konference, osv.

 

Kold Kanvas

Vores salgskonsulenter kan udføre alle former for kold kanvas eller telemarketing opgaver, både indgående og udgående. De er trænet i at tale med beslutningstagere på chef-niveau og gøre dem interesserede i dit produkt.

 

Løbende opfølgning

Vi bruger professionelle værktøjer til at sikre at alle leads bliver plejet og fulgt op på løbende og at ingen bliver glemt. Vores salgsprocesser sikrer at beslutningstagerne bliver kontaktet på det rigtige tidspunkt og med de rigtige mellemrum for at maksimere chancerne for succes.

Support / Kundeservice

Vores konsulenter kan også udføre andre telefonbaserede opgaver så som support og kundeservice. De kan hjælpe med at sikre dine kunder kvalificerede svar på deres spørgsmål, både online og telefonisk.

 

Markedsresearch

Vi kan hjælpe med at researche nye potentielle markeder for din virksomhed. Vi har interne værktøjer, der hjælper os med at kvalificere de mest relevante firmaer at kontakte, samt kontaktinformation for de relevante beslutningstagere. Vi kan selv konstruere kaldlister, men kan også arbejde ud fra kaldlister leveret af dig.

Appointment Setting

We can help you set up appointments with your customers around the world and always fill your pipeline with warm and qualified meetings. We prioritize quality over quantity and book only meetings that fulfill criteria specified by you

Lead Generation

We can generate an ongoing stream of leads for your company with varying degrees of qualification, i.e., a booked meeting, an interested customer, a webinar signup, an invitation to a conference, etc.

Cold Calling

Our sales consultants can take on any kind of cold calling or telemarketing task, both inbound and outbound. They are trained to engage CxO/VP-level decision makers and attract their interest on your behalf.

Lead Nurturing

We use professional tools to ensure that all leads are nurtured on an ongoing basis and none are forgotten. Through various sales processes we ensure that leads are touched at the right moments and with the right frequency to maximize chances for success.

Support / Customer Service

Our consultants can also be used for other telephone-based tasks such as support and customer service. They can help provide your customers with qualified responses to their questions both online and via the telephone.

Market Research

We can help research new markets for your company to enter. In addition, using proprietary tools we can help qualify the most relevant companies to contact as well as contact information for the relevant decision makers. We can generate call lists for our work but can also work from call lists provided by you.